Başlama zamanı    : 03.08.2018   13: 30   Bitiş Zamanı   : 03.08.2018     19:30
 
Yapılan son tahminler ve RADAR’ dan elde edilen görüntüler dikkate alındığından önümüzdeki  6 saatte Artvin’in Hopa ve Arhavi İlçelerinde ani taşkın riski bulunmaktadır. Söz konusu İlçelerde; köprü, menfez, vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli  olması önem arz etmektedir.
 
Halkımıza duyurulur.